Om Afdeling for Trafik, Park og Havne, Vordingborg Kommune

Afdeling for Trafik, Park og Havne er politisk knyttet til Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Afdelingen har i alt ca. 100 medarbejdere. Heraf udgør administrationen ca. 25 medarbejdere, mens omkring 75 medarbejdere varetager driftsopgaverne på de kommunale veje, havne og grønne områder.