Om Afatek A/S

Afatek er en internationalt orienteret virksomhed, der arbejder med at genanvende og forædle restprodukter fra affaldsforbrænding til aluminium, stål, mineraler osv. Afatek er på få år blevet internationalt ledende på området og arbejder målrettet på at blive endnu bedre.

Efter en lang årrække, hvor restprodukterne primært fandt anvendelse i anlæg af veje, P-pladser mv., har Afatek de seneste fire år haft skarpt fokus på at udvikle metoder og teknik, der gør det muligt at udvinde genanvendelige metaller og mineraler af affaldsslaggene. I dag udvindes bl.a. rustfrit stål og aluminium, der sælges på det åbne råvaremarked.

Afatek driver et overordnet, mangeårigt udviklingsprojekt, hvor man i samarbejde med ligesindede virksomheder i bl.a. Schweitz, Tyskland og Holland, med DTU og DTI samt relevante, innovative partnere inden for bl.a. maskinindustri arbejder på hele tiden at forbedre sortering og forædling af forbrændingsslaggene.

I de kommende to-fire år vil Afatek udvide sine kompetencer til at udvinde værdier af forbrændingsslagge ved med udgangspunkt i den nyeste teoretiske viden og et netværk af international spidskompetence at kunne bygge sorteringsanlæg og -mekanismer med unik effektivitet.

Sidste år fik Afatek egne faciliteter på Selinevej på Amager, hvor test, udvikling og pilotdrift af metoder og udstyr kan ske i tæt samspil med ledelse og administration. Når en proces er endeligt driftsklar, overgår den til driftssetup og udliciteres til underleverandører på flerårige aftaler. Derfor kan organisationen forblive relativt lille og fokuseret på udvikling.

Driftssetuppet omfatter fire store pladser på Sjælland, hvor slaggene behandles og oplagres indtil afsætning kan ske til byggeri af veje, afsætning til smelterier mm. Afatek har selv det miljømæssige tilsyn med pladserne samt opfølgning på driftsopgaverne.

I løbet af foråret 2013 udvides faciliteterne på Selinevej med laboratorium og ikke mindst briefingfaciliteter til den voksende skare af interessenter fra ind- og udland. Der etableres også en maskinhal på 3.000 kvm til maskiner og opstillinger.

Afatek er en virksomhed i teknologisk, forskningsmæssig og kommerciel vækst. Organisationen er aktuelt på fire ansatte på Amager, snart fem - og har derfor behov for, at du selvstændigt træder ind i din rolle, tilegner dig viden om vores emner, fokus, teknologi, metoder osv og i det hele taget indtræder i et team af ligeværdige udviklingsinteresserede og kompetente personer. Det er vigtigt for din og Afateks succes, at du inspireres af Afateks mission.

Grundlæggende er Afatek ejet af en række sjællandske forbrændingsanlæg og ansvarlige for at brændingsslagge behandles og afsættes til genanvendelsesformål på en miljømæssigt og økonomisk ansvarlig måde.