Om Ældre Sagen

Ældre Sagen er en landsdækkende forening, som skaber viden om ældres vilkår og muligheder i vores samfund. Ældre Sagen arbejder for at sikre gode og lange liv, hvor den enkelte har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser med den støtte og omsorg, der kan blive behov for gennem livet.

Til den opgave er der cirka 150 ansatte i sekretariatet i København, og 22.000 frivillige over hele landet fordelt på 215 lokalafdelinger.

Ældre Sagen har en vision om at være en attraktiv arbejdsplads og have Danmarks bedste medarbejdere og ledere.

Medarbejdernes trivsel er et vigtigt parameter for, om foreningens arbejde lykkes. Derfor gør Ældre Sagen meget ud af at fastholde og udvikle medarbejderne og at tiltrække nye, dygtige medarbejdere for at sikre fremtidig succes.