Om Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen er en styrelse under Skatteministeriet. Vi har til opgave at sikre, at departement og styrelser i Skatteministeriets koncern kan koncentrere kræfterne om deres kerneopgaver.

Vi løfter opgaven ved effektivt at varetage en lang række fælles administrations- og servicefunktioner.

Vi understøtter hele koncernen med vores højt specialiserede fagligheder – fra HR-juristerne til økonomerne, fra arkitekterne til udviklingskonsulenterne.