Om Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Teknik og Miljø arbejder blandt andet med byudvikling, mobilitet, natur og miljø, kollektiv trafik samt anlæg og drift af veje.

I Teknik og Miljø løser vi opgaver under overskriften "Vi skaber løsninger sammen".

Vores vision er at skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus' markante vækstpotentiale. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk og enkeltpersoner.

Teknik og Miljø består af tre forvaltninger, en afdeling for arealudvikling og almene boliger samt et ledelsessekretariat og beskæftiger i alt cirka 1.300 medarbejdere.