Om Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Aarhus BSS Bygningsservice er et af funktionsområderne i fakultetets administrative center og varetager den daglige drift, vedligehold, rengøring og servicering af bygninger og udearealer på Aarhus BSS, både i Aarhus og i Herning. 

Aarhus BSS Bygningsservice har samlet set 96 medarbejdere, som både tæller gartnere, rengøringsmedarbejdere, servicemedarbejdere, håndværkere, maskinmestre og AC-medarbejdere. Medarbejderne er delt op i otte teams fordelt på tre driftsområder, som hver især dagligt ledes af en teamleder, der refererer til den tekniske chef. Universitetets gartnerafdeling refererer direkte til den tekniske chef. 

Du kan læse mere om Aarhus BSS her http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ og Aarhus Universitet her http://www.au.dk/om/