Om Aarhus Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen har leveret tryghed og sikkerhed til byens borgere siden 1885. Vores udstyr er moderne, kompetencerne i top - og vi yder den bedst mulige indsats i forbindelse med brand- og redningsopgaver.
Det forebyggende arbejde er kernen i vores virksomhed. Brandsyn, rådgivning og information mindsker hver dag risikoen for brand og ulykker. Vi har stor viden og ekspertise inden for risikoanalyse og beredskabsplanlægning og rådgiver andre på området.
Endelig driver vi et professionelt Uddannelsescenter, hvor vi træner egne og andres brandfolk og underviser offentlige institutioner og virksomheder i blandt andet førstehjælp, brand og redning.

Antal medarbejdere: 87,2
Antal ingeniører: 4
Branche: Beredskab