Om Aalborg Varme A/S

Om Varmeforsyningen
Aalborg Varme A/S er en virksomhed i Aalborg Energikoncern, der ejes af Aalborg Kommune.

Vi beskæftiger ca. 78 medarbejdere og forsyner mere end 90.000 husstande og virksomheder med fjernvarme gennem mere end 1.450 km ledningsnet. Vi køber varme primært hos Nordjyllandsværket, forbrændingsanlægget Reno-Nord samt cementfabrikken Aalborg Portland og råder derudover over 9 varmecentraler til reserveproduktion i det centrale fjernvarmeområde samt mere end 80 bygningsværker med pumpeanlæg mv. Derudover driver vi 2 decentrale kraftvarmeværker samt distributionsnet i byerne Hou og Farstrup-Kølby.
 
Vores væsentligste udviklingsområder er udbygning af forsyningsområdet, omstilling af fjernvarmesystemet til flere vedvarende energikilder samt driftsoptimering og nye kundemodeller. Blandt vores aktuelle projekter kan nævnes øget udnyttelse af overskudsvarme, etablering af fjernkøling, udbygning af fjernvarmesystemer i nye byer samt renovering af ledningsnettet i bl.a. Nørresundby.
 
Vi er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001.