Gå til hovedindhold

Tidligere topchef til ledere: »Brug dog jeres mavefornemmelse«

Intuition bør sidestilles med rationalitet og logik, mener kemiingeniør Rikke Topp Vibe-Hastrup, tidligere topchef i Det Norske Veritas Danmark, der hævder, at mavefornemmelse er nøglen til innovation.

Skal danske ledere navigere deres virksomhed igennem de konstante forandringer, markedet byder på i dag, bør de blive langt bedre til at stole på deres første indskydelse. Intuition er vejen til at træffe hurtige og ikke mindst rigtige beslutninger. Ordene kommer fra kemiingeniør og tidligere administrerende direktør i Det Norske Veritas Danmark (DNV) Rikke Topp Vibe-Hastrup, der opfordrer danske ledere til at stole langt mere på deres mavefornemmelse.

»Logisk sans er ikke tilstrækkeligt i dag. Alting forandrer sig så hurtigt, at hvis vi først skal have udarbejdet analyser og rapporter, før vi kan træffe beslutninger, risikerer vi, at toget er kørt,« fastslår Rikke Topp Vibe-Hastrup, der i dag er direktør i konsulentvirksomheden Life Component, der rådgiver danske ledere inden for ledelsesstrategi og organisationsudvikling.

Har du ambitioner om en karriere som leder? Tjek de nyeste ledelsesjob på Jobfinder

Hun mener, at der er brug for et radikalt skifte inden for ledelsestænkning, hvor intuitionen bliver sidestillet med rationalitet og logik. Intuitionen kan åbne for nye perspektiver og indgangsvinkler og er derfor en forudsætning for innovation. Til forskel fra analysen, der er lineær tænkning afledt af tidligere erfaringer, er intuitionen ikke begrænset på samme måde og kan derfor bryde traditionelle tankemønstre, fastslår Rikke Topp Vibe-Hastrup.

»Intuitionen kan nå et andet abstraktionsniveau end den logiske sans og fremmer derfor i højere grad kreativiteten og innovationen,« forklarer hun.

Men i forhold til innovation kan man som leder vel ikke undlade at forholde sig til fakta hentet fra f.eks. markedsanalyser eller tidligere erfaringer?

»Det er ikke et enten-eller. Problemet i dag er, at alt er rationel logik, og intuitionen kommer halsende efter. Jeg så gerne, at vi inddrog flere parametre og koblede de rationelle analyser med vores intuitive fornemmelser,« fortæller Rikke Topp Vibe-Hastrup.

Hvordan skal en leder kunne overbevise medarbejdere og direktion om en beslutning, der udelukkende er baseret på mavefornemmelse?

»Intuitionen kan naturligvis underbygges med analyser, inden den endelige beslutning tages. Men min erfaring er, at ikke alt kan måles og vejes,« fastslår Rikke Topp Vibe-Hastrup.

I sin tid som topdirektør oplevede hun selv at gøre brug af sine pludselige indskydelser. Som den dag hun fornemmede, hvordan næste års budget ville komme til at se ud. Tallet viste sig at være rigtigt, da de samlede poster var blevet opgjort.

Læs også: Kemiingeniør: »Min intuition sagde mig, at jeg skulle stoppe som topchef«

Også i dag som virksomhedsrådgiver bruger hun sin intuition. For nylig frarådede hun en kunde fra detailhandlen at underskrive en kontrakt, fordi hun fornemmede, at der ville dukke et bedre tilbud op. Det gjorde der. Dernæst bad hun kunden nærstudere en specifik paragraf i den nye kontrakt, da hun mente, at der var et hul. Det var der.

»Jeg har altid selv haft en stærk intuition, men jeg har ikke altid fulgt den, fordi det kræver mod at slippe kontrollen og følge den. Sådan tror jeg, mange ledere har det. Men det betaler sig at have tillid til sin intuitive beslutningskompetence,« fastslår Rikke Topp Vibe-Hastrup.

Rikke Topp Vibe-Hastrup sagde op som administrerende direktør i DNV i 2011. I dag er hun såkaldt intuitive executive advisor i virksomheden Life Component og lancerer til foråret en certificeret intuitiv lederuddannelse, der har til formål at styrke lederes evne til at bruge deres intuition.