Gå til hovedindhold

Så er det slut med at være IAK-medlem

De to a-kasser IAK og AAK fusionerer om halvanden uge. De har sendt deres gamle navne på museum og døbt den nye fælles a-kasse: Akademikernes.

Et nyt navn og en ny hjemmeside er umiddelbart de mest iøjnefaldende ændringer, når fusionen mellem Ingeniørernes A-kasse (IAK) og Akademikernes A-kasse (AAK) er en realitet fra den 1. juli.

Fremover skal ingeniører og maskinmestre kalde sig medlem af Akademikernes - og de skal klikke på Akademikernes.dk, hvis de vil i kontakt med deres a-kasse.

På jagt efter et nyt job - tjek Jobfinder

Hovedparten af de godt 80.000 nuværende IAK-medlemmer vil dog næppe bliver særlig berørt af sammenlægningen, forudser Bolette Mohr Sillassen, afgående formand for IAK og kommende næstformand i Akademikernes:

»I princippet sker der ikke nogle dramatiske ændringer i forhold til selve serviceringen af medlemmerne, og ledige ingeniører kan være trygge ved, at de møder de konsulenter, de plejer,« påpeger hun.

Allerede i dag booker ledige ingeniører selv tid tid en samtale hos jobkonsulenter, og det bliver der ikke lavet om på, lover Bolette Mohr Sillassen:

»Det er helt klart, at de konsulenter, der har IAK-baggrund, skal servicere ingeniørerne, men de kommer også til at tage sig af andre akademikere, når de har tid.«

Hidtil har IAK udarbejdet ledighedsstatistikker og analyser for Ingeniørforeningen, og det er ikke slut med at sætte lup på ingeniørarbejdsmarkedet. Aftalen med IDA fortsætter, selv om Akademikernes i alt har 22 forskellige medlemskategorier - lige fra arkitekter over organister til djøf’ere og tandlæger.

Københavnske IAK-medlemmer skal dog vænne sig til en ny adresse på Vester Farimagsgade 13, hvor den nyfusionerede a-kasse har sit hovedkvarter. Regionskontorerne i Aalborg, Aarhus og Odense fortsætter på deres nuværende adresser.

Herudover bliver der åbnet et regionskontor i Esbjerg. Ikke fordi ledigheden er særlig høj i det vestjyske offshore-centrum. Tværtimod, understreger Bolette Mohr Sillassen:

»Det er bestemt ikke, fordi vi har forventninger om, at der kommer mange ledige lige dér, men fordi virksomhederne bliver ved at råbe op om, at de har for få ansøgere. Med et lokalkontor håber vi at komme i bedre dialog med virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet derovre og ad den vej skaffe flere i arbejde.«

Læs også: EU-millioner skal skaffe flere ingeniører til Syddanmark

Hun tilføjer, at det særligt er ingeniører og maskinmestre, der er i høj kurs i Esbjerg, men at Akademikernes satser på, at der også kan skabes job til andre akademikergrupper.

Esbjerg-kontoret åbner efter planen den 1. januar 2014.

IAK har beregnet, at fusionen vil give en besparelse på 8,4 millioner kroner i 2014 i form af lavere udgifter til lokaler, administration og it-systemer, mens stordriftsfordelene betyder en årlig besparelse på 20-25 millioner kroner fra 2016 for den nyfusionerede a-kasse.

Ifølge Bolette Mohr Sillassen medfører den økonomiske gevinst ved sammenlægningen, at en nødvendig kontingentforhøjelse kan stilles i bero.

Ingeniørernes A-kasse fusionerer med præster og jurister

Med IAK’s godt 80.000 medlemmer når Akademikernes op på i alt cirka 180.000 medlemmer. Den bliver dermed Danmarks fjerdestørste a-kasse.

Allan Luplau, der er formand for Djøf Privat, bliver formand for den nye a-kasse, mens Bolette Mohr Sillassen deler næstformandsposten med Pernille Drost, der er formand for Bibliotekarforbundet.

Læs også: Netværket er dit vigtigste redskab i jagten på et job