Gå til hovedindhold

Minister: Endnu flere skal have direkte adgang til ingeniørstudiet

Oven på massiv kritik fra DI og IDA af konklusionerne i en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om gymnasiereformen lover undervisningsministeren at se på, hvordan flere kan gå fra gymnasiet til en ingeniøruddannelse.

Torsdag rettede DI og IDA en overordentlig skarp kritik af de konklusioner, der blev draget i en ny rapport fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

Af en pressemeddelelse fra EVA fremgik det, at naturvidenskab er styrket efter gymnasiereformen, og det fik både IDA-formand Frida Frost og underdirektør i DI Charlotte Rønhof til at reagere skarpt.

Se, hvem der ansætter ingeniører, på Jobfinder.

Begge mente, at konklusionen gav et fejlagtigt billede af, at det nu går fremad med de naturvidenskabelige fag over hele linjen, mens der rent faktisk er færre studenter end før reformen, der kan gå direkte fra gymnasiet og til en ingeniøruddannelse:

»Det farlige lige nu er, at politikerne sidder med en fornemmelse af, at den hellige grav er velforvaret på grund af EVA-rapporten,« sagde hun til ing.dk.

Læs også: IDA og DI er rystede over misvisende tal i gymnasiedebat

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er anderledes positiv over for konklusionen:

»Gymnasiereformen fra 2005 havde som en af sine intentioner at styrke naturvidenskab. Set i det perspektiv er EVA’s rapport opmuntrende, fordi den slår fast, at der er blevet markant flere studenter, der har fagkombinationen med matematik A, fysik B og kemi B, der giver adgang til langt størstedelen af de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed,« siger Christine Antorini i et skriftligt svar til Ingeniøren.

Heraf fremgår det desuden, at regeringen ønsker, at endnu flere ’får direkte adgang til relevante videregående uddannelser, herunder ingeniøruddannelserne’:

»Derfor vil regeringen i det kommende gymnasieudspil fortsat se på, hvordan vi kan styrke de unges kvalifikationer yderligere i forhold til de uddannelser, de gerne vil ind på,« skriver undervisningsministeren.

Vi har ikke kaldt reform en succes

Hos EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, som står bag undersøgelsen, understreger vicedirektør Katja Munch Thorsen, at rapporten har fokuseret på et snævert område, nemlig optaget på mellemlange og lange videregående uddannelser inden for uddannelsesretningerne naturvidenskab, sundhed og teknik.

»Vi har hverken skrevet eller sagt, at gymnasiereform er en succes, men konstaterer, at vi kan se en fremgang i optaget på de tre uddannelsesretninger samlet set efter gymnasiereformen på trods af skærpede optagelseskrav, mens optaget er uændret på de tekniske uddannelser isoleret set,« siger Katja Munch Thorsen.

Hun peger på, at evalueringsinstituttet alene har kigget på fagkombinationen ABB (matematik på A-niveau samt fysik på B og kemi på B eller bioteknologi på A), som giver direkte adgang til alle naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser.

Læs også: Stadig færre studenter er klar til ingeniørstudiet

EVA har derimod ikke kigget på fagkombinationen ABC (matematik på A-niveau samt fysik og kemi på hhv. B- og C-niveau), som med ganske få undtagelser er direkte adgangsbillet til ingeniørstudiet. Den kombination har oplevet et fald, som ikke opvejes af stigningen i andelen af studenter med ABB.

»Vi har kun kigget på ABB, fordi vi har valgt at fokusere på en fagkombination, der giver adgang til alle videregående uddannelser på de tre uddannelsesområder, sundhed, naturvidenskab og teknik. Fagkombinationen ABC giver adgang til mange af ingeniøruddannelserne, så hvis man ønsker at fokusere særskilt på ingeniørfaget, er det relevant at undersøge udviklingen i den fagkombination,« fastslår Katja Munch Thorsen.

Når EVA derfor i sin pressemeddelelse konkluderer, at naturvidenskaben er styrket efter gymnasiereformen, henviser det ifølge Katja Munch Thorsen til, at en større andel STX-studenter og HTX-studenter har en fagkombination, der giver adgang til ovenfor nævnte tre uddannelsesområder, og at optaget på dem samlet set er steget, mens det isoleret set er uændret for de tekniske uddannelser, siger hun og tilføjer:

»Af vores notat fremgår det også, at der stadig er masser, der supplerer. Jeg har også sagt i forskellige interviews, at det bliver rigtig interessant at se, om de unge mennesker bliver på de her uddannelser og fortsætter til de erhverv, som er relevante i forhold til deres uddannelse,« siger Katja Munch Thorsen.