Gå til hovedindhold

Hvordan forhandler jeg mig til en bedre løn?

Får du lige så meget som dine kolleger? Grundig forberedelse er vigtig inden lønforhandlingen, påpeger Line Sjøntoft Frederiksen fra IDA.

Ingeniøren genudgiver løbende de bedste karriereartikler, der med tiden har vist sig relevante for vores læsere. Karrierepanelet eksisterer ikke længere. Denne artikel blev oprindeligt udgivet: 26/06-2013

Kære Karrierepanel
Jeg får for lidt i løn og skal snart til lønforhandlinger, men ved allerede nu, at lønpuljen ikke er særlig stor. Hvordan tackler jeg det? Hvilke andre krav kan jeg gøre gældende?
Venlig hilsen
Anonym

Kære spørger!

Vi har i panelet modtaget flere spørgsmål vedrørende løn og lønforhandling.

Lønforhandling er aktuel såvel i forbindelse med jobstart som i det løbende ansættelsesforhold. I nogle virksomheder er lønsamtalen sat i system én gang årligt, i andre virksomheder skal du som medarbejder selv banke på chefens dør og tage initiativet.

Det er altid vigtigt at forberede sig grundigt til en lønsamtale, herunder orientere sig i tilgængelige statistikker. Derudover kan det være en rigtig god idé at tale med kollegerne om, hvad de får i løn.

For de fleste er det at tale om løn tabubelagt, og det er langt hen ad vejen en fordel for arbejdsgiveren at holde medarbejderne i uvidenhed om, hvor den enkelte ligger lønmæssigt i forhold til andre. Som medarbejder er det dog et af de vigtigste pejlemærker i forhold til, om du ligger på niveau med sammenlignelige kollegaers løn.

Særligt ved ansættelsen vil virksomhedens navn og geografiske placering, stillingsbeskrivelsen, din uddannelse og dimittendår samt nuværende løn og erfaring påvirke din løn.

Derudover bør du forholde dig til, hvornår næste lønregulering/lønforhandling finder sted. Ligger den langt ude i fremtiden, bør du sikre lønnen i hele perioden, alternativt sikre, at du har mulighed for at forhandle lønnen på et tidligere tidspunkt.

Hvis din nuværende stilling ændres, vil det være naturligt at forhandle ny løn i den forbindelse, og du kan med fordel se på din nuværende løn samt på, om du må forvente længere arbejdstid. Derudover bør et større ansvar honoreres, ligesom ledere tit sidder ‘tættere på porten’, hvilket bør afspejle sig i lønnen.

I forhold til lønforhandling i et løbende ansættelsesforhold bør du spørge lidt ind til, om det er en egentlig forhandling, da lønforhandling nogle gange kan minde om en diktat.

Din aktuelle lønforhandling kan også påvirkes af, hvordan lønreguleringen var sidste gang i forhold til andre medarbejdere i virksomheden og statistisk materiale. Det kan i den forbindelse anbefales, at det statistikmateriale, som du vil bruge i forhandlingen, afleveres til lederen nogle dage før samtalen/forhandlingen.

Du kan overveje andre alternativer til løn, herunder for eksempel pensionsforbedringer, bonusordning, ekstra fridage eller firmabil.Line Sjøntoft Frederiksen.

Læs også: Sådan undgår du at blive fyret

Du kan overveje andre alternativer til løn, herunder for eksempel pensionsforbedringer, bonusordning, ekstra fridage, firmabil, betalt parkeringsplads, fri telefon, mulighed for hjemmearbejdsplads, betalt frokost (tid og mad), betaling af faglige kontingenter og gebyrer for deltagelse i for eksempel faglige netværk.

Derudover kan du overveje, om du har brug for yderligere sikring i forbindelse med en eventuel opsigelse. I så fald er det relevant at forhandle sig til et forlænget opsigelsesvarsel samt fratrædelsesgodtgørelse og hjælp til den videre jobsøgning i form af outplacement.

En del arbejdsgivere betragter efteruddannelse som et personalegode, hvorfor dette også vil kunne bruges i en lønforhandling.

Venlig hilsen
Line Sjøntoft Frederiksen