Gå til hovedindhold

Danskere bifalder nedlæggelse af brødløse studiepladser

64 procent af den danske befolkning er på linje med regeringens planer om at nedjustere optaget på uddannelser med høj ledighed, viser en undersøgelse.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har stor opbakning blandt danskerne til sit ønske om at nedlægge 4.000 studiepladser på de mest brødløse videregående uddannelser, fremgår det af en undersøgelse, som Userneed har foretaget for Ingeniørforeningen (IDA).

I undersøgelsen, der blev foretaget tilbage i juni måned - længe før ministerens udmelding - blev respondenterne bedt om at angive, hvorvidt de var enige eller uenige i, at 'optaget på videregående uddannelser bør reguleres efter, om de studerende uddannes til arbejdsløshed.

Det erklærede to tredjedele af danskerne sig enige i.

Skal du videre i karrieren? Se, hvor der er nye muligheder på Jobfinder.

Helt nøjagtigt angiver 42 procent af de 2.012 respondenter, at de er ‘overvejende enige’, mens 22 procent er endog 'meget enige' i betragtningen om, at man i højere grad end i dag bør styre optaget på videregående uddannelser efter arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Omvendt er det blot 16 procent, der meddeler, at de er uenige i den måde at forvalte uddannelsespolitikken på. 17 procent er hverken for eller imod.

Ifølge Sofie Carsten Nielsens udspil skal de 4.000 studiepladser nedlægges over en treårig periode. Værst går det ud over de humanistiske uddannelser, hvor 127 uddannelser bliver berørt.

Ministerens udspil blev mødt af massiv kritik fra flere sider på Christiansborg og af Danske Studerendes Fællesråd, der har kaldt udspillet for ‘ubegavet’. Kritikken har især været møntet på, at ministerens regulering af studiepladserne bygger på bagudrettede beskæftigelsestal.

Udspillet bliver dog taget imod med glæde hos IDA, der ligesom 64 procent af danskerne er enige i, at optaget bør styres. Udspillet åbner nemlig op for, at de nedlagte studiepladser kan flyttes over på uddannelser med høj beskæftigelse såsom ingeniørstudierne. Og den udvikling er vigtig for hele samfundet, mener IDAs formand.

»Hele samfundets udvikling har omdrejningspunkt om, hvordan teknologiske løsninger kan gøre vores hverdag smartere, og det betyder, at der bliver et stadig større behov for flere ingeniører,« udtaler Ingeniørforeningens formand, Frida Frost, og fortsætter:

»Derfor er ministerens udspil en håndsrækning til den hjemlige vækst, men i den grad også til de forældre, der de kommende år skal sende deres børn videre i uddannelsessystemet,« siger Frida Frost.

Da nedskæringen af studiepladser ikke kræver en ekstrabevilling til uddannelsesinstitutionerne, behøves der ingen lovændring for at gennemføre forslaget. Det står derfor Sofie Carsten Nielsen frit for at gennemføre udspillet.