Arbejdspladser i it-industrien forsvinder

Jobbene i den danske it-industri er over de seneste 12 år faldet støt: Hele 60 procent af jobbene er forsvundet i perioden 2003-14. I kontrast hertil står it-konsulenterne, der i samme periode har oplevet fremgang ifølge ny rapport.

Danmark mister it-arbejdspladser over en bred kam. Sådan lyder det i en rapport, som Region Midtjylland, Aarhus Kommune og IT-forum har fået udarbejdet af virksomheden eStatistik.

Ifølge analysen har it-industrien, forstået som produktionsvirksomheder, i lighed med andre industribrancher oplevet en stærkt faldende beskæftigelse på 60 procent i perioden 2003-14. Herhjemme står produktionen af komponenter for 15 procent af hele it-arbejdsmarkedet.

Tid til nye udfordringer? Tjek Jobfinder

I Vestjylland står industrien for den største andel af it-arbejdsstyrken med knap en tredjedel af den samlede sektor. Her har lukning af blandt andet Ericsson i Struer og Jamo i Skive Kommune reduceret produktionsindustrien i Vestjylland.

Mens it-industrien er gået tilbage, har it-konsulenterne til gengæld i samme periode oplevet en støt stigende fremgang i antallet af stillinger på 37 procent.

Fremgang i Midtjylland

Omvendt er den samlede it-sektor i dele af landet vokset en anelse de seneste år. Det gælder eksempelvis Region Midtjyllands seks største kommuner, Aarhus, Herning, Silkeborg, Viborg, Horsens og Randers, hvor hele sektoren i 2013-14 voksede med 4 procent og kastede 500 nye arbejdspladser af sig. For Viborg alene var stigningen på 13 procent.

»Analysen viser, at vi faktisk sidder med en midtjysk styrkeposition på it-området. It-sektoren udgør en betydelig del af det midtjyske erhvervsliv, men er også vigtig for væksten i næsten alle andre sektorer,« siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen.

Siden det midtjyske erhvervsliv som helhed tabte seks procent af medarbejderne i finanskriseårene, har it-sektoren i regionen nogenlunde stabilt beskæftiget 18.000 medarbejdere.

Bent Hansen peger samtidig på, at de små og mellemstore virksomheder investerer for lidt i it-udviklingen.

»Det betyder, at de ikke udnytter effektiviseringsmulighederne, at de groft sagt ikke putter it nok i produkterne, og at de ikke bruger alle de data, som de rent faktisk kan generere, og som kunne give dem en konkurrencefordel,« siger han.

I Region Midtjylland står produktionsarbejdspladser for hver femte it-beskæftigede.