Anlægsboom giver kronede dag for unge og sporskiftere

De næste ti år vil behovet for diplom- og civilinge­niører inden for byggeri og anlæg være flere tusinde større, end hvad det danske arbejdsmarked kan levere, viser ny opgørelse.

Selv om sommeren lige knap har fået fat endnu, er temperaturen på arbejdsmarkedet for ingeniører inden for byggeri og anlæg allerede steget betragteligt.

Ifølge en rapport, som Cowi har udarbejdet for en række statslige myndigheder, mangler der i dag omkring 400 civilingeniører med en relevant uddannelse på området, og det tal vil frem mod 2027 stige til omkring 1.700 ingeniører.

Tid til et karriereskift? Tjek Jobfinder.

Manglen på diplomingeniører er endnu mere udtalt. Ifølge rapporten mangler der i dag omkring 500 bygningskonstruktører og diplomingeniører inden for byggeri og anlæg. Det tal vil i 2027 være steget til omkring 3.400.

»Hvis du kom med fire-fem inge­niører med kompetencer inden for sikkerhedsgodkendelser, så ville jeg ansætte dem i morgen,« siger programdirektør for Banedanmarks signalprogram Morten Søndergaard eksempelvis.

I erkendelse af at det er ‘stort set umuligt’ at finde folk med de helt rigtige kompetencer i det overop­hedede banemarked, sam­arbejder Signalprogrammet med DTU om at uddanne nye kandidater og har omskolet og oplært en del nyuddannede med baggrund som ingeniører eller fra andre naturvidenskabelige fag.

Også hos Vejdirektoratet forudser sekretariats- og HR-chef Jette Kas­toft, at der vil komme folk med andre baggrunde end de traditionelle ind i branchen.

»Hvis man forestiller sig, at de ingeniører, vi har ansat nu, alle skal erstattes af nogle, der ligner dem uddannelsesmæssigt, så tror man forkert. Nogle arbejdsopgaver vil med hjælp fra ny teknologi kunne overtages af helt andre fagligheder,« forudser hun.

Læs også: »Jeg kan godt lide at sidde, hvor ansvaret er«

Brug for kreative tanker

Fra den anden ende af landet hos Aalborg Forsyning, Kloak forudser civilingeniør Morten Steen Sørensen også, at vand- og spildevandsbranchen vil skulle ud både at kæmpe og tænke kreativt for at få tiltrukket nok ingeniører.

»Vi regner med, at vores anlægsbudget bliver omtrent fordoblet de kommende år. Så vi er bekymrede for, om vi kan få ingeniører nok. Og vi er faktisk også bekymrede for, om vi kan få entreprenører nok, for vi er jo langtfra den eneste forsyningsvirksomhed, der har lavet en vandplan og nu skal til at gå ind i anlægs­fasen.«

Ifølge en opgørelse fra interesse­organisationen for vand og spildevand, Danva, skal der de kommende ti år investeres omkring 15-25 mia. kr. i sektoren om året i spildevandsanlæg, kloakker og klimasikring.

»Dem, der er uddannet i bygge­ledelse, får kronede dage de kommende år,« konstaterer Morten Steen Sørensen – og det samme kan være på vej for de ansatte hos rådgiverne.

Læs også: Europas to bedste rådgivende ingeniører arbejder i Danmark

Foreningen af Rådgivende Ingeniører er for tiden i gang med at lave en undersøgelse af behovet for forskellige typer ingeniører i de kommende år. Organisationen har ikke fået nok svar til at gå ud med endelige tal endnu, men de foreløbige tal viser, at rådgiverne i dag har omkring 200 ubesatte ingeniør-stillinger. Og at branchen over de næste fem år skal finde op mod 1.000 ingeniører mere. Det lyder måske ikke af så meget, men i betragtning af, at rådgiverne i dag har omkring 12.500 ansatte i Danmark, svarer det til omkring ti procent af den nuværende arbejdsstyrke.

Ifølge FRI’s foreløbige resultater er det inden for anlægsområdet vej- og broingeniører, geoteknikere og statikere, der er mangel på for tiden. Desuden har rådgiverne også akut brug for flere spildevands-, vand- og afløbsingeniører.

Alle mangler de samme

Det oplever man blandt andet i Niras, der har omkring 250 ansatte inden for sektoren.

»Det er især svært at finde folk med 5-10 års erfaring. Vi går og siger til gud og hvermand, at hvis man kender en erfaren projektleder inden for afløbsområdet, så vil vi meget gerne tale med vedkommende. Men der er så få, fordi alle har det samme behov for tiden. Tidligere konkurrerede vi med de andre rådgivere og entreprenørerne om de samme folk, men nu afgiver vi pludselig også ansatte til forsyningsvirksomhederne. Det er en ny situation,« siger forretningschef for vand- og forsynings­området Jens Brandt Bering.

Læs også: Danmark er tæt på at løbe tør for ingeniører

De seneste års fokus på klimatilpasning har tiltrukket flere stude­rende til området, men ikke nok til at dække behovet. Derfor omskoler Niras også folk med projekt­ledelseserfaring fra bane- og havne­området og prøver at samarbejde med virksomhedens andre sektioner om at bruge hinandens ressourcer.

»Vi har arbejdet meget på at mindske bureaukratiet og administrationen forbundet med at arbejde på tværs,« siger han.

På længere sigt forudser FRI desuden, at rådgiverne kommer til at kæmpe for at få nok ingeniører inden for jernbane, konstruktioner og miljø. Temperaturen vil forblive høj i mange år endnu.