Søg virksomheder

Virksomhedssøgning
 • Vantage ApS

  Vantage leverer smøremidler og kølervæske til auto- og transportbranchen samt landbrug og industri. Afsætningen foregår både direkte til storforbrugere og gennem grossister i primært Danmark, Sverige, Norge og Finland.

 • Varde Kommune

  Varde Kommune strækker sig fra Nymindegab i nord til Skallingen i syd. Vores lange kyststrækning og den vilde og uspolerede natur kommer både lokale borgere og turister til gode.

 • Vattenfall Thermal Power

  Det er Vattenfalls vision at være et førende europæisk energiselskab. Den energi, vi fremstiller i form af el og varme, er med til at forbedre vore kunders livskvalitet og konkurrencekraft.

 • Vattenfall Vindkraft A/S

  Vattenfall is Europe’s fifth largest electricity supplier and the largest producer of heat. We operate in Sweden, Denmark, Germany, the Benelux and the UK.

 • Vejdirektoratet2 job

  ​Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer - i alt cirka 3.800 km.

 • Vejen Kommune

  I Vejen Kommune har vi en overordnet vision for kommunen og tre delvisioner for kommunens rolle regionalt, lokalt og som arbejdsplads.

 • Vej-Eu - Vejsektorens Efteruddannelse

  VEJ-EU har fokus på de nære udfordringer og VEJ-EU’s kerneområder indenfor de tekniske discipliner. Formålet er at understøtte vejsektorens behov for ny viden og skubbe til en teknisk udvikling.

 • Vejle Kommune

  Vejle Kommune satser på en stærk profil indenfor natur og vandmiljø.

 • Vejle Spildevand a/s

  Vejle Spildevand A/S blev stiftet den 13. april 2010. Selskabet sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande

 • Vejle Tekniske Gymnasium

  Vejle Tekniske Gymnasium blev en del af Syddansk Erhversskole, da Vejle Tekniske Skole og Odense Tekniske Skole fusionerede i 2008. Syddansk Erhversskole er i dag den største erhvervsskole i Danmark.